lnwshop logo

บทความ

การเชื่อมต่อของเทคโนโลยีกับจิตรกรรมไทย และสิ่งที่เราตั้งใจทำ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:4 เดือนที่ผ่านมา
ไม่ได้เขียนบทความลงเว็บเสียนาน วันนี้ขอยกประเด็นเดี่ยวกับงานทางด้านจิตรกรรมไทย ที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะไทยมายาวนานทุกยุคทุกสมัย ในสมัยอดีตที่คอมพิวเตอร์ยังไม่มีบทบาทในวงการศิลปะ เนื่องด้วยพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ยังไม่สามารถทำงานได้แบบทุกวันนี้ ทำให้งานศิลปะทุกแขนง ต่างก็ถูกสร้างสรรด้วย"มือ" และจินตนาการของศิลปเองทั้งสิ้น แ…
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:9 เดือนที่ผ่านมา
“การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทน เป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา ๒๗ มี…
Tags :
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๙ กรกฎาคม ๒๕๑๔
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:9 เดือนที่ผ่านมา
“การมีเสรีภาพนั้น เป็นของที่ดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ตามความรับผิดชอบ มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุข ของส่วนร่วมด้วย” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสื…
Tags :
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:9 เดือนที่ผ่านมา
“ในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไข อย่าทิ้งไว้พอกพูนลุกลามแก้ยาก ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆ คนหลายๆทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางและบั่นทอนทำลายความเจริญและความสำ…
Tags :
คู่ค้า
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:2 ปีที่ผ่านมา
ผมไม่มีแนวคิดที่ว่าลูกค้าคือพระเจ้า แต่คิดว่าเราคือ "คู่ค้า" เพราะต่างมีผลตอบแทนซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ คู่ค้าบางคนก็กลายมาเป็น"เพื่อน" ซึ่งเมื่อคู่ค้าของผมหลายๆคนที่เดินมาถึงจุดนี้ คำว่า ต้นทุน, กำไร ก็จะกลายเป็นเรื่องรองลงไป มหกรรมลด แลก แจก แถม จากผมก็จะจัดให้"เพื่อน"เองโดยอัตโนมัติ ถ้าเจรจาธุรกิจ ด้วยการยื่นมิตรภาพ ผมก็พร้อม…
ต้นทุน?
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:2 ปีที่ผ่านมา
ผมทำงานออกแบบ งานวาดรูปเป็นอาชีพหลัก ลูกค้าหลายๆคนคงสังสัย ว่าผมมีต้นทุนอะไร ถึงได้คิดราคาออกมาแบบนี้ บางคนว่าถูก บางคนว่าแพง บางคนเปรียบเทียบกับเจ้าอื่น ว่าทำไมไม่เท่าเขา(ทั้งแพงกว่าและถูกกว่า) ฯลฯ ต้นทุนของผม แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือต้นทุนที่จับต้องได้ กับต้นทุนแฝง ประเภทแรก ต้นทุนที่จับต้องได้ ก็ได้แก่ ค่าโปรแกรม(ผมใช้ของแท…
ความเข้าใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และการคิดราคางาน
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:3 ปีที่ผ่านมา
// // งานของ ไทยเวกเตอร์สตูดิโอ มีอยู่ 4 ประเภทหลักๆคือ 1. งานดราฟ 2. งานวาดภาพเหมือนภาพล้อเลียน 3. งานออกแบบโลโก้ 4. งานออกแบบภาพประกอบ งานวาดการ์ตูน ซึ่งในส่วนของงานดราฟ งานภาพเหมือนและงานออกแบบโลโก้ ลิขสิทธิ์ภาพจะเป็นของผู้ว่าจ้าง 100% หากผู้อื่นที่มิใช่ผู้ว่าจ้าง นำภาพดังกล่าวไปใช้งานโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง จะถือว…
ศิลปะ=งานใช้แรงงาน? ตอนที่ 2 (จบ)
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:3 ปีที่ผ่านมา
// // ผมเคยเขียนเกี่ยวกับคุณค่าของงานศิลปะไปเมื่อโพสก่อนหน้านี้ ว่ามีการเปรียบราคางานประเภทเดียวกันในเมืองไทยกับต่างประเทศ ซึ่งในต่างประเทศกลับยินดีจ่ายให้มากกว่าในไทยถึง 2-3 เท่าส่วนหนึ่งก็เป็นเรตจ้างงานของเมืองไทย ที่ระดับพนักงานทั่วๆไป ไม่ว่าจะสาขาอาชีพไหน ก็จะมีค่าจ้างที่ไม่สูงมากนัก หรือแม้จะเป็นพนักงานในระดับ Senior ขึ้นไป…
การวาดภาพเหมือน ภาพล้อ ทำไมไม่เหมือนแบบ?
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:3 ปีที่ผ่านมา
// // เป็นปัญหาโลกแตกอีกเรื่องหนึ่ง ของทั้งลูกค้าที่จ้างงานและผู้รับงานเลย เพราะไม่ว่าใครก็ตามที่มาจ้างวาดภาพเหมือน หรือภาพล้อ ต่างก็ต้องการให้วาด"ให้เหมือนแบบ"ที่สุด แต่หลายๆครั้งที่ผลงานที่วาดออกมา ไม่เหมือนแบบอย่างที่ผู้ว่าจ้างต้องการ โดยเฉพาะการสั่งงานออนไลน์ ที่ไม่มีโอกาสเห็นหน้าค่าตาของแบบจริงๆ แต่นักวาดรูปหลายๆคนก็ยืนยันว…
งานประเภทไหนที่ต้องใช้การวาดแบบเวกเตอร์ (Vector)
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:3 ปีที่ผ่านมา
// // ยังมีลูกค้าหลายๆท่าน ที่ไม่เข้าใจและสงสัยว่า ทำไมต้องใช้ไฟล์ประเภทเส้นเวกเตอร์ และงานประเภทไหนที่จำเป็นต้องใช้ไฟล์เวกเตอร์ ก่อนอื่นผมขออธิบายความหมายของไฟล์เวกเตอร์สั้นๆก่อนนะครับ ว่ามันคือไฟล์ที่สร้างจากการกำหนดเส้น การคำนวณทิศทาง ในทางคณิตศาสตร์ ที่ก่อให้เกิดเป็นรูป จึงสามารถย่อ-ขยายได้โดยไม่เสียคุณภาพไฟล์ประเภทเวกเตอร์น…
1
2
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 12 บทความ

CONTACT US

086-3176767

thaivectorstudio@gmail.com

------------------
เวลาทำการ
9:00-17:00 น.
จันทร์-ศุกร์
------------------      

เพิ่มเพื่อน

*เพิ่มเพื่อนในไลน์ สามารถคลิก Add Friends หรือสแกนบาร์โค้ด ด้านล่างได้เลยครับ

เพิ่มเพื่อน

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก